РЕГЛАМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ

Видобування корисних копалин згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» належить до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають обов’язковій оцінці впливу на довкілля. Ця процедура проводиться до початку будь-якої діяльності підприємства, включаючи підготовчі роботи чи будівництво. Підприємство має отримати позитивний висновок від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Для цього розробляється Звіт з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля. До звіту входить інформація про сучасний стан території, наявність заповідних чи культурних об’єктів, описується технологічна схема виробництва, визначається можливий вплив підприємства на всі компоненти довкілля (атмосфера, вода, ґрунт, клімат, флора, фауна тощо) та прописуються заходи, які підприємство буде здійснювати, щоб його мінімізувати.
Shar
У процедурі бере участь громадськість. Інформація звіту висвітлюється на сайті та розміщується у доступних для населення місцях. Населення, громадські та наукові організації можуть подавати пропозиції по деталізації звіту, запитання та зауваження. За результатами аналізу звіту та зауважень, що надійшли, Міністерство надає висновок. Якщо висновок негативний і Міністерство вважає вплив на довкілля не допустимим, підприємство не може працювати взагалі. Потрібно вдосконалювати систему розробки, або проєктувати засоби зменшення впливу і пробувати пройти процедуру повторно. Якщо висновок позитивний і вплив допустимий, то підприємство може починати діяльність, але із врахуванням висновків. У висновках зазначається, які додаткові дослідження потрібно провести (якщо потрібно), які заходи зі зменшення впливу на довкілля підприємство повинне запроваджувати та яким чином та з якою періодичністю має здійснюватися моніторинг стану компонентів довкілля у зоні впливу підприємства.
Під час діяльності підприємство на будь-який напрямок впливу повинно отримати дозвільну документацію. Найбільш типовими, які є на всіх гірничих підприємствах, є:
В залежності від ситуації можуть бути інші документи. Наприклад, якщо є свердловина, то має бути її паспорт, якщо є очисні споруди, то має бути їхній паспорт та інструктаж осіб, що з ними працюють тощо.
Excavator
Важливим екологічним моментом діяльності підприємства є післяпроєктний моніторинг. Підприємство зобов’язане контролювати свій вплив на різні компоненти довкілля. Загальні вимоги до такого моніторингу прописуються у висновку до Звіту з оцінки впливу на довкілля. Підприємство розробляє план та графік моніторингу, узгоджує його з Міністерством. Відповідно до цього плану організації, які мають відповідний Сертифікат, проводять моніторинг. Зазвичай до нього входять аналіз повітря робочої зони та на межі санітарної, аналіз стічних вод та вод водних об’єктів, у які скидаються стоки, аналіз ґрунтів, вимірювання рівня шуму.
Якщо підприємство може мати інший вплив, він теж досліджується. Наприклад, якщо поряд є Червонокнижні види, то вивчають стан флори та фауни, якщо розробка досить глибока, то вивчають рівень ґрунтових вод. Мета післяпроєктного моніторингу – виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.
Регулярно підприємство проходить перевірку Державної екологічної інспекції України, яка контролює стан дотримання підприємством вимог екологічного законодавства України. У разі виявлення порушень, надається припис на їх усунення. Якщо підприємство не усунуло порушення, накладається штраф. У разі серйозних порушень може бути призупинена, або взагалі припинена діяльність підприємства.
Excavator