BGV Циркон та рідкісноземельні елементи

Брошура

з детальною інформацією про родовище, його геологію, мінералізацію, резерви, дозволи на видобування та технології:

ЯСТРЕБЕЦЬКЕ РОДОВИЩЕ
ЦИРКОН-РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНО-ФЛЮОРИТОВИХ РУД

ЯСТРЕБЕЦЬКЕ РОДОВИЩЕ ЦИРКОН-РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНО-ФЛЮОРИТОВИХ РУД

Житомирська область, Україна

Основні факти:

Основними корисними мінералами в комплексних циркон-рідкісноземельно-флюоритових рудах є: циркон, рідкоземельні елементи (паризит), флюорит і польові шпати.
Області застосування:
Zirconium

Огляд Ястребецького родовища

Родовище розташоване в тектонічній і метасоматичній Сущано-Пержанській зоні Волинського мегаблоку (Український щит). Характерна мінералізація рідкісних металів і рідкоземельних елементів. Типові приклади мінералізації містять складне родовище рідкісних металів, пов’язане з гранітами, перспективними для видобутку Be, Ta, Nb, Zr, REE, Sn, Mo, Li, Zn, Ag і F.
Zirconium map
За результатами дослідження технологічних властивостей у разі збагачення можуть бути отримані наступні концентрати:
Geo-map
Цирконієвий (62,1% ZrO2). Рекомендоване застосування в вогнетривкій і керамічній промисловості.
Рідкісноземельні (69% паризит, 9,6% циркон, інші — польові шпати й т. д.)
Флюоритовий (флюорит 90%, цирконій – 1,5-2,5%, інші — польові шпати, кальцит). Можливе застосування в металургійній промисловості.
Польовошпатовий (вихід – 47,73%). Скляна і керамічна промисловість.
Щебінь, пісок (вихід – 42,36%). Можливе застосування в будівельній галузі.
Південно-західна частина Ястребецького родовища, на яку поширюється дія спецдозволу, вважається підготовленою до промислового освоєння. Геолого-економічна експертиза комплексних цирконієвих руд була завершена у 2015 році ВК «ГЕОЛОГІЯ». Запаси були апробовані в рамках проєктного контуру кар’єра до горизонту +118 м для відкритої розробки родовища і в межах горизонтів +98 м – (-132 м) для підземної розробки. Цим же протоколом були апробовані запаси руд в охоронному цілику в межах горизонтів +118 м – (+98 м). В межах всієї вивченої глибини розподілу руди середній вміст цирконію становить 0,672%, рідкісноземельних елементів – 0,170%.
Для розробки комплексних руд Південно-Західної частини Ястрeбецького родовища передбачається 2 способи, котрі зумовлені гірничо-геологічними, інженерно-геологічними особливостями корисних копалин і гідрогеологічними умовами родовища: відкритий і підземний із залишенням запобіжних ціликів між дном кар’єра і підземними гірничими виробками потужністю 20 м.

БАЛАНСОВІ РЕЗЕРВИ

категорії С2 (до глибини 250 м) і ресурси категорії Р1 (до глибини 300 м) становлять:

Двооксид цирконію:

0 .0

тисяч тонн

Сума рідкісноземельних елементів

0 .0

тисяч тонн

Флюорит

0 .0

тисяч тонн