BGV Титан

Брошура

з детальною інформацією про родовище, його геологію, мінералізацію, резерви, дозволи і технології видобутку:

Основні факти:

Titanium-info
Титан і його сплави знайшли широке застосування зважаючи на свою високу механічну міцність, яка зберігається при високих температурах, корозійної стійкості, жароміцності, малої щільності та інших корисних властивостей.
Області застосування:
Titanium-plane

РОДОВИЩЕ ТИТАН-АПАТИТОВИХ РУД

Житомирська область, Україна

Юрівське родовище розташоване на території Житомирської області. Ділянка з’єднана з районним центром асфальтною дорогою. Через Олевськ проходить залізнична дорога Київ-Брест. Геоструктурно Юрівське родовище титан-апатитових руд розташоване в межах центральної частини Сущано-Пержанської тектонічної зони та приурочено до однойменної інтрузії порід, яка сформувалася на кінцевих етапах формування Коростенського комплексу.
Titanium map
Юрівська інтрузія з поверхні практично повністю перекрита малопотужною товщею (до перших метрів, іноді 10-15 м в північній частині) піщано-глинистих порід, переважно, флювіогляціального генезису. На кристалічних породах залягає кора вивітрювання потужністю 0,0-16,0 м. Вміст двоокису титану (TiO2) залежить від кута падіння розшарування порід. Найбагатші руди приурочені до центральної та північної частин родовища і концентруються переважно в лежачому боці рудної зони.
Titanium-geo-map
Лікваційні апатит-ільменітові рудні тіла приурочені до лежачої сторони масиву. Максимальний вміст рудних мінералів — ільменіту і титаномагнетиту зафіксовано в меланократових різновидах.За структурно-петрографічними дослідженнями виділені дві рудні зони, в межах яких оконтурені багатші рудні тіла з граничним вмістом двоокису титану 5,5 і 7,0%.
Titanium Gehry
Дослідженнями встановлено, що головними породоутворювальними мінералами титану і фосфору в рудах є ільменіт та апатит. З ними пов’язано відповідно 85,3-92,3% від усієї кількості TiO2 і 61,6-86,6% від загальної кількості Р2О5, що присутні в рудах. Інші корисні компоненти розсіяні в породоутворювальних і інших рудних матеріалах (титаномагнетит, магнетит).
Збагачення руд може проводитися за схемами, що розроблені для Стремигородського ільменітового родовища Волинської титаноносної провінції та котрі апробовані ДКЗ СРСР. Речовий склад і збагачення руд Юрівської ділянки вивчено на прикладі малооб’ємного технологічного випробування.