BGV Уран

Брошура

з детальною інформацією про родовище, його геологію, мінералізацію, резерви, дозволи і технології видобутку:

Оновні факти:

Уран — це сріблясто-білий металевий елемент, який податливий, пластичний, дуже щільний і природно радіоактивний. Уран має кілька важливих промислових застосувань, але його основне використання як матеріал, що розщеплюється (атоми, які можуть бути розділені для виділення енергії) для виробництва ядерного палива для вироблення електроенергії. У світі видобуток становить близько 62 000 метричних тонн урану на рік.
“Очікується, що ядерна потужність зросте в найближчому майбутньому, оскільки, за прогнозами, зросте глобальний попит на енергію та через зростальну потребу в переході на чисту енергію. Потреби в урані, пов’язані з реакторами, значно варіюються в залежності від регіону, що відбиває прогнозоване збільшення ядерної потужності та можливе нарощування запасів. За прогнозами, щорічні потреби в урані будуть найбільшими в регіоні Східної Азії. Визнання безпеки постачання, надійності та передбачуваності, які пропонує атомна енергетика, та стимулювання всіх типів низьковуглецевих технологій є ключовими умовами для більшого прогнозованого зростання ядерних потужностей, а отже, і попиту на уран. Ключові фактори, що впливають на майбутні потужності ядерної енергетики, містять у собі прогнозований попит на електроенергію, економічну конкурентоспроможність атомних електростанцій, а також механізми фінансування таких капіталомістких проєктів, запропоновані стратегії поводження з відходами та прийняття ядерної енергії з боку громадськості. Те, наскільки ядерна енергія вважається вигідною для пом’якшення наслідків зміни клімату, може сприяти ще більшому прогнозованому зростанню ядерних потужностей і, отже, попиту на уран. Пандемія COVID-19 підкреслила важливість енергетичної безпеки в сучасних суспільствах. Визнання безпеки постачання, надійності та передбачуваності, які пропонує атомна енергетика, та стимулювання всіх видів низьковуглецевих технологій є ключовими умовами для швидшого розгортання ядерної енергетики. Потрібні короткострокові заходи, включаючи підтримку продовження терміну експлуатації та розширення нових конструкцій як великих, так і малих модульних реакторів (СМР).”
Уран 2020, ресурси, виробництво та попит, OECD
Багато природних мінералів містять уран. Лігніт і піски також містять цей елемент (наприклад, Сафонівське родовище). Уранові руди зазвичай мають дуже низькі виходи елемента від 0,1 до 0,2%, а деякі мають концентрації нижче 0,05%. У серпні 2015 року була створена Компанія «Атомні енергетичні системи України» (АЕСУ).
У 2018 році АЕСУ отримав спеціальні дозволи на геологічне вивчення надр і дослідно-промислове відпрацювання чотирьох уранових родовищ в Миколаївській і Дніпропетровській областях України (Сафонівське, Михайлівське, Новогурівське і Сурське). У 2018-2019 роках була проведена дорозвідка Сафонівського родовища, і підраховані запаси, які пройшли експертизу 2019 року в Державному комітеті запасів України.
Uranium map
Для Сафонівського родовища розроблені повне техніко-економічне обґрунтування проєкту і проєкт з дослідно-промисловим відпрацюванням як етапу 1 і з використанням технологічної установки Українського науково-дослідного інституту «Промтехнології». Підготовлено звіти про оцінку впливу на навколишнє середовище дослідно-промислового відпрацювання Сафонівського і Михайлівського родовищ, проведені громадські слухання. Отримано земельну ділянку під будівництво заводу.

Перспективи розвитку

Запланована діяльність передбачає створення підприємства з видобутку корисних копалин – урану, що є сировиною ядерного паливного циклу в енергосистемі країни:

Сафонівське, Новогурівське, Сурське

і Михайлівське родовища уранових руд

Uranium
Всі родовища це типові гідрогенні родовища уранових руд. В районі встановлено численні рудопрояви та родовища урану. Три родовища виявлено в вугленосних відкладеннях осадових порід (пластові), одне – Михайлівське родовище — в тріщинуватих породах фундаменту.
Уранові руди багатокомпонентні. Виявлено спільні з ураном прояви молібдену, ренію і селену.
Завдяки існуванню непроникних глинистих порід над і нижче пластів, що містять уран, розробка родовищ можлива з використанням технології підземного вилуговування урану з рудних тіл.